Content marketing

Lyckoslanten

Image 2Vårt första exempel på content marketing är svenskt och så gammalt att content marketing inte ens existerade som ord eller egentlig företeelse. Kanske är det ett av världens första exempel på vad som senare kom att kallas content marketing.

1926 startade Sparbanken, nuvarande Swedbank, gratistidningen Lyckoslanten. En tidning, direkt avsedd för barn och med det tydligt uttalade målet att få barn att spara pengar på banken, underförstått Sparbanken.

Tidningen Lyckoslanten, finns fortfarande och delas ut till skolbarn i årskurs 3 — 6. Innehållet präglas av sagor och små, korta berättelser och till en mindre del av foto. Där finns även gissningslekar, gåtor, tankenötter och frågesporter, sådant som den åldersgruppen attraheras av helt enkelt. En tecknad serie fanns tidigt i tidningen och har på senare år återkommit efter ett par års frånvaro. Den handlar om de två flickorna Spara och Slösa. Den förstnämnda är ett dygdemönster och allt går henne väl. Den sistnämnda, Slösa, hamnar i ständigt trubbel, mestadels för att hon inte sparar och sätter in sin tillgångar på banken. Under många år fanns det reklam, direkt riktad till barn, i Lyckoslanten. Numera är det sparsamt med sådant. Troligtvis till stor del på grund av självrannsakan, men också säkert beroende av det allmänna missförståndet att reklam till barn är förbjuden, vilket är helt fel. Reklam avsedd för barn är mer restriktiv än reklam riktad till vuxna, men inte förbjuden. Däremot är det i reklam, avsedd för barn, förbjudet att uppmana till köp på olika sätt. Detta finns beskrivet i bilagan till marknadsföringslagen, den så kallade “svarta listan”, punkt 28.

Det var och är inte många som uppfattat, eller reagerat på att Lyckoslanten är en reklamkampanj, ett företags agerande för att skaffa sig nutida och framtida kunder. Tvärtom hjälpte skolorna till, både gärna och alldeles gratis, med att förmedla budskapet för att få barnen att börja spara.

Hur det förhåller sig nu, skall vi låta vara osagt, men tidigare var det mesta av materialet i Lyckoslanten även producerat av lärare, som onekligen var den grupp som kände målgruppen bäst. Lyckoslanten är ett mycket lyckat exempel på content marketing.