Contentstrategi

Nu skall vi övergå till att diskutera contentstrategi och content marketing. Ofta blandas dessa två begrepp ihop, men låt oss fastslå att de inte innebär samma sak. Content strategi är något som pågår inom företaget som beslutat sig för att satsa på content management. Content management å andra sidan är det resultat som man visar upp för sin tänkta kundgrupp, ofta genom att anlita en contentbyrå.

Det förväntade resultatet är att målgruppen, vid ett lyckat contentarbete, känner förtroende för företaget och ser företaget som en viktig och pålitlig informationskälla inom dess specifika område eller produktgrupp. Mer om produktgrupper hos egenföretagare och hur man kan bli din egen chef kan du läsa om på blidinegen.se. Här finns bra och matnyttiga tips för alla som önskar driva eget. För att kunna börja arbeta med content management behöver ett företag först skapa sig en strategi som utgår från content.

Enligt Braintraffic, bygger contentstrategi på fyra hörnstenar.

Image 8

I mitten finner vi contentstrategin, den centrala idén som innebär att använda content för att uppnå organisationens affärsmål.

För att uppnå detta krävs två contentkomponenter och två personkomponenter.

De contentfokuserade komponenterna är,

  1. Substans — Vilken typ av content behövs (ämne, typ, källor och så vidare).

och vilket budskap skall det kommunicera till målgruppen?

  1. Struktur — Hur är content prioriterad, organiserad, formaterad och visad? (Struktur kan också inkludera kommunikationsplaner, informationsarkitektur, metadata, datamodellering, länkstrategier och så vidare).

De personfokuserade komponenterna är,

  1. Arbetsflöde — Vilka processer, verktyg och personalresurser krävs för att starta, arbeta med och underhålla en contentstrategi?
  1. Styrning — Hur fattas huvudbesluten om content och contentstrategi? Hur initieras och kommuniceras förändringar och pågående arbete med content och contentstrategi?