Fler exempel

Image 4Content marketing är inte enbart att bygga upp ett varumärke utifrån tillförlitlighet, utan också att gärna göra reklam som inte upplevs som reklam, vilket ju Arla och Sparbanken/Swedbank också lyckas med. Ett annat, tydligare exempel på det sistnämnda är Italienska, Cornetto, en glasstillverkare, som producerat ett antal filmberättelser kallade cupidity, som handlar om ungdomlig kärlek. De korta berättelserna handlar, förutom om kärlek om de värderingar som Cornetto saluför sin produkt med, Cornettos värdeord, är medmänsklighet, överraskning (glädjande, positiv), kärlek och jämställdhet. Utan att varken företagsnamnet eller produkterna nämns i filmerna, vet alla i Italien vilket företag som står bakom dem.

RCI, ett amerikanskt och världens största “timesharingföretag” ger ut en digital skrift, Endless Vacation,  Själva företaget eller dess tjänster, nämns inte i själva artiklarna, enbart som avsändare. Skriften sänds ut till nästan 2 miljoner användare, dessutom har man mer än en miljon  prenumeranter på sitt nyhetsbrev. Tala om att verka utan att  synas.

Fender Magazine är ett annat exempel. Fender är ett av världen mest aktade  märken vad det gäller gitarrer. i deras e-magazin förekommer ingen direkt reklam för d

Image 5

eras produkter, bara berättelser om gitarrister som blivit stora. Underförstått, de använder sig av våra produkter. Någon som gjort sig en karriär på en svenskbyggd Levingitarr har så vitt vi vet, aldrig förekommit i Fenders e-magazine.

ATG:s reklamfilmer om den lilla hästen Vinnie. Budskapet i filmerna är, “Ingen dröm är för stor”. Alla kan bi en vinnare. Det gäller för hästar, det gäller för människor, det gäller för alla. Undermeningen är också, vi älskar hästsport, gör du det också, har vi samma intresse.

Image 6

Någon som vi jobbat med direkt och lyckats skapa en hemsida med bra content och bra material är  autoservicearninge.se. Här kan du läsa om hur du lagar din bil och vilka moderna metoder som används när du gör det. Trygghet och professionalism genomsyrar

innehållet på sidan och arbetet som de utför på Auto Service Arninge.

Vi avslutar exemplen med ytterligare ett svenskt exempel. ahflightschool.se är ett svensk ledande företag i pilot utbildningar De har lyckats hoppa på tåget med flyg intresserade som önskar att flyga själva. Deras content är packad med väldigt nischad information vilket illustrerar ett bra exempel på en sida där man använder sig av bra content.

Härmed har vi förhoppningsvis gett en förståelse för vad content marketing går ut på, nämligen att skapa ett förtroende, en samhörighet mellan kund och företag, snarare

Image 7

 än att göra direkt reklam för varumärket eller produkten. Detta förtroende byggs bland annat upp genom att man anpassar budskapet till mottagarens normer och sociala kultur, eller som Karlfedt uttryckte det i sin dikt, “Han talar med bönder på böndernas sätt men med lärde män på latin”.